Pentru rezistența în timp, indiferent de condițiile de timp și anotimp, trebuie avut în vedere
că specialiștii recomandă aplicarea și apoi tasarea unui strat de 8-10 cm de balastru direct pe pământ (a se avea în vedere tipul de trafic pe alee). Peste acesta se aplică, tasează și nivelează un strat de nisip. Pavelele (dalele) se montează pe nisip în conformitate cu modelele pentru care ați optat. Fixarea acestora se face, fie cu ajutorul dispozitivelor motorizate de compactat, fie cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Rosturile se acoperă prin perierea cu ajutorul unei mături sau perii a nisipului presărat deasupra pavelelor. Pentru a evita pătrunderea apei în terasamentul lucrării și implicit înlăturarea efectului de cristalizare/îngheț care deformează lucrarea prin creșterea în volum, se recomandă pentru rostuire material siliconat, care, odată udat în cadrul procesului de montaj, devine impermeabil.